بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
دعا, کبوتر عشق است بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روز گار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش
بهشت پاک اجابت, هزار در دارد
بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است
خدای را شب یلدای غم , سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال!
مسافر دل ما نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را ز پشت پرده ی اشک
که یار گوشه ی چشمی به چشم تر دارد!

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا
ز پشت پرده ی غیب به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا
حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

♥میلاد پر برکت  عشقمون،صاحبمون ، سرورمون ، ولی نعمتمون آقا صاحب الزمان رو به همه عاشقان سینه چاکشون تبریک میگم♥