وقتی این آیه رو میخونم یاد این ضرب المثل میوفتم :
✿یه سوزن به خودت بزن ، یه جوالدوز به مردم!!! ✿
بعدش به خدا می گم خدایا! کمک کن که مصداق این آیه نباشم.. .
خیلی وقتا به نیت امر به معروف به بنده هات خرده گرفتم و دل آزرده شون کردم...
این سروش مهربانی رو بارها و بارها خوندم و غرّه شدم که قرآنیم ، ولی نتونستم حقشو ادا کنم...
اگه توفیق دادی که این کتاب آسمونی رو بخونم و حافظش باشم ، ازت میخوام توفیق بدی که عامل واقعیش هم باشم نه که بخونم و امر کنم و عمل نکنم و ....