چه زیباست تو را صدا زدن در دل شب با ناله و آه...

دلم تنگ شده بود برایت ای مُنَفِّسَ الغُموم

چقدر چشمانم تمنای باران داشتند خدا !

در لابلای اشک هایم دیدم که مرا دیدی...من صدا زدم یا غیاث من لا غیاث له ! و تو اجابت کردی مرا ... 

همین که اجازه دادی بیایم ...صدایت کنم ...اشک بریزم ...

یعنی اجابت...یعنی مرا دیدی...یعنی دعوتم کرده بودی...

خدایا شکر  ツ