به حاج آقا دولابی گفتن :
"سلامٌ علیکم" یعنی چه؟
گفت : مگه قرآن نمیخونین؟
"سلام" اسم خداست
"علیکم" هم دو تا کلمه است :
"علیٰ" یعنی بالا
"کم" یعنی شما
"سلامٌ علیکم" یعنی " خدابالاسرته"