الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا عَلَى صِیَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِیَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنِی آخِرَ لَیْلَةٍ مِنْهُ. 


 

ستایش خداى را که بر روزه این‏ ماه،و به پادارى عبادتش ما را یارى نمود تا مرا به آخرین شب آن رساند.
رمضان مى رود و مى بَرد از کف ما / آن که سى روز صفا یافت از او محفل ما
رمضان رفت و دریغا که به امضا نرسد / طاعتِ ناقصِ ما ، روزه ناقابل ما  . . .

✿ امیدوارم توشه ی این ماه عزیز غفران و رحمت الهی باشه و نقطه پایانی برای گناهان ، و شروعی دوباره برا بندگی و طاعت خدای متعال ... ✿


*☆○o。 امیدوارم روسفید با این ماه خداحافظی کنیم و این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمرمون نباشه...。o○☆* 


✳✴❇♥طاعاتتون مورد قبول درگاه خدای متعال...