خدا که ول کن ما نیست. هر چی ما بد باشیم ، باز هم به موقع میاد و یه دستی به سر و روی بنده هاش می کشه و میره . 

حالا چطوری ؟

یهو می بینی یه کسی رو می فرسته سراغت ، دوستی ، آشنایی...

یا یه چیزی میفرسته سراغت ، کتابی ، سخنرانی ، آیه قرآنی ...

خلاصه یه چیزی که میاد و آب خنک می ریزه رو همه دردها و بدبختی و بی کسی هات و...

و یهو می بینی آروم شدی ، به همین راحتی!

باور کن خودش گفته :

فِیهِ سَکِینَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ

در آن آرامشی است از طرف خدای شما


" بخشی از آیه 248 سوره بقره "

☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی