معلم به شاگرد تنبل میگه : اینو که ننوشتی ، اینم که نصفه حل کردی ، سراغ این درسم که اصلا نرفتی ، حالا خودت بگو چیکارت کنم ؟!

این جور وقتا شاگرد سرشو میندازه پایین و هر چی معلم بگه قبول میکنه.

 اون دنیا هم خدا یه کتاب میده دستمون و میگه اینا کارایی که باید می کردی ولی نکردی ، اینا هم کارایی که نباید می کردی ولی کردی، حالا خودت بگو چیکارت کنم ؟! 

ما هم مثل شاگرد تنبلا سرمونو میندازیم پایین...

خدایا مارو تو اون دنیا سربلند کن...


إقْرَأ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا 

و به او می گوییم کتابت را بخوان ، خودت امروز برای حسابرسی کافی هستی


"بخشی از آیه 14 سوره اسرا "

☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی