با نام رضا به سینه ها گل بزنید ، با اشک به بارگاه او پل بزنید،

فرمود که هر زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید . . .
                     

♥♥♥دهه کرامت است و امام کرامت مرا طلبیده...♥♥♥
♡الحمدلله♡