بعضی ها هم دنیارو دارن هم آخرتو . بعضی ها دنیارو دارن ولی آخرتو ندارن . بعض هل هم آخرتو دارن ولی دنیارو ندارن . بعضی ها هم نه دنیا دارن نه آخرت . 

این دسته آخر خیلی بیچاره هستن ، طرف همه جور کار میکنه تا به مال و ثروت ، مقام یا لذت دنیا برسه ولی یه اتفاقی میوفته که به هیچکدوم از این چیزها نمیرسه ...

یعنی آخرتشو فروخته به دنیا ، ولی تو دنیا هم به چیزی نرسیده . خدا میگه :

خَسِرَ الدُنْیَا وَ الاَخِرَةَ

هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد"بخشی از آیه 11 سوره حج" 

☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی