ما آدم ها از واقعیت فرار میکنیم .

از مردن ، از مریضی ، از گرفتاری ، از مشکلات . همش میگیم مرگ خوبه ولی برای همسایه! 

خیلی وقتا خودمونو میزنیم به اون راه تا واقعیتو نشنویم ، خیلی وقتا هم لج میکنیم و انگشت میکنیم تو گوشمون تا صدای حقیقتو نشنویم .

 قرآن میگه :

یَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِی آذَانِهِم 

انگشت هایشان را در گوش هایشان میگذارند 


"


"بخشی از آیه 19 سوره بقره"


☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی