میگن تو اون دنیا قرآن از دست بعضی ها شکایت می کنه ، می گه منو خریدن ولی نخوندن ، منو خریدن ولی فقط از زیرم رد شدن که برن مسافرت ، منو خریدن که بذارن تو خونه جدیدشون ،  منو خریدن تا به عروس و داماد هدیه بدن ، منو خریدن برای مراسم ختم ...

اما من برای هدایت بودم....برای خوندن و عمل کردن...

قرآن اینقدر مظلومه که نمی گه روزی چند جزء بخون ، نمی گهروزی یه جزء بخون ، می گه هر قدر تونستی بخون.....

کاش بخونیم و عمل کنیم.

فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن

هر قدر برایتان میسر است قرآن بخوانید


"بخشی از آیه 20 سوره مزمل " 

☜ برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی