راحتم از شر این دنیای ماتم خیز کن

التفاتی هم به این باران حزن انگیز کن

من بیابانم، تو اما آسمان رحمتی

گوشه چشمی بر من ِ بی حاصل ِ بی چیز کن

اِنتقم یا مُنتقم، بیش از تمام کارها

ذوالفقارت را برای آن دو قاتل تیز کن

ای فدای پلک های زخم دار روضه ات

اندکی از گریۀ روز و شبت پرهیز کن

حرف دل همه ی گریه کن های جواد الائمه اینه:

یک سلام بر حسینم را بگیر و در عوض

در حساب من هزاران حج واریز کن

برابری میکنه یه سلام به ابی عبدالله با هزاران حج ، نه هر حجی،فرمود:حجی که در رکاب امام زمانت باشی