این دختره خیلی نجیب بود کاش زن من شده بود ! این پسره خیلی سر به زیر بود کاش شوهر من شده بود! کاش یه ماشین تو قرعه کشی بانک برنده میشدم ! کاش بچه داشتم ! حیف شد نتونستم آپارتمان بخرم! حیف شد به من وام ندادن!

از این ای کاش ها و حیف ها تو زندگی همه ما هست بعضی وقت ها تو همین دنیا متوجه میشیم که این چیزای به ظاهر خیر برامون شر بوده ، بعضی وقت ها هم باید صبر کنیم تا اون دنیا بفهمیم اینا شر بودن و ما خبر نداشتیم...

 

"بخشی از آیه 216 سوره بقره"


☜برگرفته از کتاب قرآن خودمونی تألیف آقای حسین زمانی