بزرگترین سرمایه دختر و زن مسلمان «حیا» است 
که ثمره آن ، مهار شهوت و تضمین عفّت او خواهد بود . . .

پیامبر اکرم (ص)~♥~ ولادت حضرت معصومه (س)  و روز دختر بر دختران سرزمینم مبارک باد ~♥~