کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از صمد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف

به سینه احدی دست رد نخواهد زد゜*☆○o。..:*・میلاد مسعود امام رأفت و مهربانی ، ولی نعمتمون امام رضا (ع) بر عاشقان سینه چاکشون مبارک・*:..。o○☆*゚